Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  28/04/2015
  Kurset giver indsigt i de forudsætninger og betingelser, som gælder for offentlig-privat samarbejde mellem kommune / stat og private virksomheder ved bl.a. ejendomsudvikling, udviklingsprojekter, byggemodninger, m.v. Offentlig-privat samarbejde vinder større og større udbredelse, og erfaringerne...
  22/04/2015 to 23/04/2015
  Kurset vil give et indblik i de grundlæggende emner, faser og begreber ved projektstyring og projektledelse. Ligesom der vil blive arbejdet med forskellige tilgange til et projekts processtyring. Kurset vil belyse projektstyring, projektledelse og processtyring ud fra 4 hovedemner, der kan...
  14/04/2015
  Kurset har til formål, at give dig en indføring i de vurderinger, som er nødvendige forud for en afgørelse. Oplægget følges op af opgaver, som illustrerer hvordan NMKN-praksis er på området. Kurset vil også belyse formkravene til landzoneafgørelser, herunder også procedure og klage-regler....
  25/03/2015
  Der tages udgangspunkt i praktisk relevante problemstillinger – herunder deltagernes egne sager og domstolsafgørelser – vedrørende hegnsloven, udstykningsloven og anden relevant lovgivning. Kurset er særligt rettet mod, hvordan konflikter vedrørende hegn og skel kan forebygges gennem...
  17/03/2015
  Seminaret har følgende formål:At gøre deltagerne i stand til at fremsøge måloplysninger ved brug af de værktøjer, der er tilgængelige i MAO.At give deltagerne et indblik i de udfordringer, der kan forekomme ved søgning.At give deltagerne tips til, hvordan der søges i protokollerne, samt en...

  Pages