Din vej hertil:

  Dato

  Thursday, 22. November 2018 - 9:00 to 16:30

  Sted

  Trinity Hotel og Konferencecenter Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia

  Landzoneadministration

  Kurset giver dig en grundlæggende indføring i lovkrav og sagsgangen ved en afgørelse efter landzonebestemmelserne. Men kurset er indholdsmæssigt et videregående kursus om landzoneadministration.

  Kurset har også til formål, at give en indføring i de vurderinger, som er nødvendige forud for en afgørelse. Oplægget følges op af opgaver, som illustrerer hvordan planklagenævnets praksis er på området.

  Kurset vil også belyse formkravene til landzoneafgørelser, herunder også procedure og klageregler. Oplægget følges op af opgaver, som illustrerer hvordan Planklagenævnets praksis er på området.

  Kurset vil afslutningsvis sætte fokus på udvalgte temaer, som vælges ud fra de aktuelle og typiske sager/ansøgninger som fylder i kommunerne netop nu. Deltagerne skal oplyse om disse temaer eller sager - senest - ved tilmelding til kurset. Temaerne vil blive belyst ud fra målrettet oplæg – med udgangspunkt i Planklagenævnets praksis på området – og eventuelt udvalgte cases fra kommunerne.

  Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Planlovsændringer – og betydningen for landzoneadministrationen (vi evaluerer hvilken betydning lovændringerne har haft og aktuelle ændringer på området)
  • Grundlæggende landzonebestemmelser (med fokus på boliger, erhverv og andre anlægstyper end landbrug. Men også om zoneinddeling, krav om zonetilladelse, undtagelser, overflødige landbrugsbygninger, anmeldelsespligt)
  • Vurderingen forud for tilladelse eller afslag (vurdering af de faktiske hensyn og retslige forhold som er grundlaget for en afgørelse, skønnet, forholdet til anden planlægning og lovgivning, høring)
  • Procedure og klageregler (formkrav til landzoneafgørelse, håndhævelse, klageregler - klage over skøn, begrundelse – faktiske og retslige forhold, fastsættelse af vilkår)
  • Planklagenævnets afgørelser (gennemgang af nævnets praksis er indeholdt i gennemgangen af vurderingerne og procedure- og klageregler)
  • Udvalgte temaer (fokus på udvalgte sagstyper fra deltagerne – eventuelt som cases)

  Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i konkrete afgørelser fra Planklagenævnets praksis.

  Kurset henvender sig til ledere, planlæggere og sagsbehandlere der beskæftiger sig med landzonesager, samt andre, som ønsker kendskab til administration af zonebestemmelserne i praksis.

  Der vil blive gennemgået og drøftet relevante opgaver/cases - gennemført som refleksioner i plenum. Ved drøftelse af opgaver/cases i plenum forventes en mere deltagende og lærende dag for deltagerne. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe.

  Kursuslærer
  - Susanne Spangsberg, jurist i Vejdirektoratet.

  Kursusleder
  - Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

  Kursusafgift
  3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
  3.700 kr. + moms for øvrige deltagere

  Tilmeldingsfrist
  20. november 2018

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 23. oktober 2018 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 8. november 2018 betales 100 %

  Event id

  325702

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  November 20, 2018