Din vej hertil:

  Dato

  Thursday, 7. November 2019 - 9:15 to 16:00

  Sted

  Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3 7100 Vejle

  Ledningsret og gæsteprincippet

  Der er tale om et retligt område i hurtig udvikling, hvor det er vigtigt at, du kender til de lovgivningsmæssige rammer og den nyeste praksis. Samtidig er det vigtigt at, du har en praktisk forståelse for, hvilke udfordringer der kan opstå.

  Vi vil se nærmere på vejlovens regler for betydning for ledninger, ligesom vi vil se på de forvaltningsretlige udfordringer, der kan opstå. Hvilke vilkår kan du f.eks. fastsætte som vejmyndighed ved placering af ledninger, og hvordan kan du sikre en effektiv og hensigtsmæssig koordinering?

  Desuden får du en grundlæggende introduktion til gæsteprincippet, hvor der de seneste år er afsagt en lang række domme og kendelser, der kan have stor betydning i forhold til hvem, der skal betale for en ledningsflytning. I den forbindelse vil vi også se nærmere på, hvordan princippet håndteres i forbindelse med udarbejdelse af ledningsdeklarationer og sikring af fremtidige rettigheder.

  Kurset er for dig som er landinspektører, ledningsejere og kommunale medarbejdere fra vej-, plan-, byg-, natur- og miljøforvaltninger, og eller arbejder med ledningsret.

  Gennemgangen vil være praktisk orientering med fokus på cases og aktiv deltagelse fra dig og dine med-kursister.

  På kurset vil vi kikke på følgende områder og deres betydning i forhold til ledningsomlægninger:

  • Vejlovgivningen (lov om offentlige og private fællesveje)
  • Forvaltningsloven
  • LER-loven
  • Gæsteprincippet
  • Ekspropriation
  • Naboretlige gener
  • Forhandling og frivillige aftaler
  • Formulering af deklarationstekster
  • Ledningskoordinering
  • Kortlægning af ledninger
  • Ledningsprotokoller
  • Sikring af fremtidige rettigheder
  • Erstatningsfastsættelse ved fravigelse af gæsteprincippet

  Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholderne og dialog med dig og kursisterne – evt. ved drøftelse af konkrete cases fra jer. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den seneste viden og erfaringer der foreligger på området. Der fremsendes digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

  Kursuslærer
  - Advokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Horten Advokatpartnerselskab
  - Advokat Tue Trier Bing, Horten Advokatpartnerselskab

  Kursusleder
  - Landinspektør Karsten L. Willeberg-Nielsen, MØLBAK Landinspektører A/S

  Kursusafgift
  3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
  3.700 kr. + moms for øvrige deltagere

  Tilmeldingsfrist
  d. 8. oktober 2019

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 10. oktober 2019 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 24. oktober 2019 betales 100 %

  Event id

  332197

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  October 8, 2019