Din vej hertil:

  Dato

  Thursday, 7. November 2019 - 9:15 to 16:00

  Sted

  Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3 7100 Vejle

  Ledningsret og gæsteprincippet

  Der er tale om et retligt område i hurtig udvikling, hvor det både er vigtigt at kende til de lovgivningsmæssige rammer og den nyeste praksis. Samtidig er det vigtigt at have en praktisk forståelse for, hvilke udfordringer der kan opstå.

  Vi ser nærmere på vejlovens regler af betydning for ledninger, ligesom vi ser på de forvaltningsretlige udfordringer, der kan opstå. Hvilke vilkår kan man f.eks. fastsætte som vejmyndighed ved placering af ledninger, og hvordan kan man sikre en effektiv og hensigtsmæssig koordinering?

  Desuden gives en grundlæggende introduktion til gæsteprincippet, hvor der de seneste år er afsagt en lang række domme og kendelser, der kan have stor betydning i forhold til hvem, der skal betale for en ledningsflytning. I den forbindelse ser vi også nærmere på, hvordan princippet håndteres i forbindelse med udarbejdelse af ledningsdeklarationer og sikring af fremtidige rettigheder.

  Kurset er målrettet landinspektører, ledningsejere og kommunale medarbejdere fra vej-, plan-, byg-, natur- og miljøforvaltninger og andre, der arbejder med ledningsret.

  Gennemgangen vil være praktisk orientering med fokus på cases og aktiv deltagelse fra tilhørerne.

  På kurset vil følgende områder blive belyst og deres betydning i forhold til ledningsomlægninger:

  • Vejlovgivningen (lov om offentlige og private fællesveje)
  • Forvaltningsloven
  • LER-loven
  • Gæsteprincippet
  • Ekspropriation
  • Naboretlige gener
  • Forhandling og frivillige aftaler
  • Formulering af deklarationstekster
  • Ledningskoordinering
  • Kortlægning af ledninger
  • Ledningsprotokoller
  • Sikring af fremtidige rettigheder
  • Erstatningsfastsættelse ved fravigelse af gæsteprincippet

  Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholderne og dialog med deltagere – evt. ved drøftelse af konkrete cases fra deltagerne. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den seneste vi-den og erfaringer der foreligger på området. Der fremsendes digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

  Kursuslærer
  - Advokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Horten Advokatpartnerselskab
  - Advokat Tue Trier Bing, Horten Advokatpartnerselskab

  Kursusleder
  - Landinspektør Karsten L. Willeberg-Nielsen, MØLBAK Landinspektører A/S

  Kurset henvender sig til landinspektører og medarbejdere, sagsbehandlere, planlæggere m.m. hos led-ningsejere og kommuner, der beskæftiger sig med ledninger.

  Kursusafgift
  3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
  3.700 kr. + moms for øvrige deltagere

  Tilmeldingsfrist
  d. 8. oktober 2019

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 10. oktober 2019 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 24. oktober 2019 betales 100 %

  Event id

  332197

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  October 8, 2019