Din vej hertil:

  Dato

  Tuesday, 5. March 2019 - 9:00 to 16:00

  Sted

  Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3 7100 Vejle

  Privatvejsloven

  På kurset bliver du bragt up to date med de centrale dele i privatvejsloven med udgangspunkt i den praktiserende landinspektørs hverdag med matrikulære sager og bygningsafsætning. Der fokuseres primært på udlæg af privat fællesvej, tildeling af vejret, nedlæggelse/omlæggelse af privat fællesvej og vedligeholdelsesreglerne. I forbindelse med udlæg af privat fællesvej vil kurset komme omkring vejreglernes principper for udformning af vej, vendeplads mv. 
   
  Kurset kommer omkring følgende emner: 
  • Udlæg og anlæg af privat fællesvej
  • Grundprincipper i udformning af vejarealer
  • Retten til færdsel på den private fællesvej?
  • Vedligeholdelse og forandring af private fællesvej
  • Nedlæggelse og omlægning af privat fællesvej, samt sammenhæng med udstykningsloven
   
  Undervisere: 
  Finn Kjær Christensen, Aalborg Universitet/Geopartner, 
  Mads Sanddal Jeppesen, COWI
  Torben Juul Jørgensen, Viborg Kommune
   
  Kursusleder:
  Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet/Geopartner
   
  Kursusafgift
  3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
  3.700 kr. + moms for øvrige deltagere
   
  Tilmeldingsfrist
  1. marts 2019
   
  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 5. februar 2019 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 19. februar 2019 betales 100 %
   

  Event id

  329889

  Coordinator

  Landinspektørforeningen, DdL
  March 1, 2019