Din vej hertil:

  Ja til overenskomstaftalen mellem ALF-PLF

  Sidst opdateret: Friday, 5. May 2017 - 10:30 / Kim Ingemann C

  Pr. 5. maj 2017

  ALF og PLF har indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for en 3 årig periode for de ansatte landinspektører ved landinspektørfirmaerne.
  Aftalen er pr. 5. maj 2017 vedtaget ved urafstemning i begge foreninger med ikrafttræden pr. 1. april 2017, hvorfra lønninger og tillæg skal reguleres.

  Resultatet er beskrevet i vedlagte 2 protokollater: 

  OK17 Protokollat ALF-PLF.pdf 

  OK17 Protokollat vedr lokale efteruddannelsesudvalg 

  Revidere overenskomt og løntabel kommer snarest.

  Forhandlingsresultat 
   

  Løn:
  Det er aftalt, at skalalønningerne reguleres pr. 1. april 2017 med 2,0 %, pr. 1. april 2018 med 2,2 % og pr. 1. april 2019 med 2,4 %. 
  Den samlede lønramme over de 3 overenskomstår er 6,6 %.

  Efteruddannelse:
  Der indgået aftale om nedsættelse af lokale vejledende uddannelsesudvalg der etableres i de 6 største landinspektørfirmaer (LE34, Geopartner, LIFA, LandSyd, Skel.dk og Mølbak).
  Formålet er:
  ·         At fremme efteruddannelse generelt for virksomhedens ansatte
  ·         At fremme virksomhedens samlede viden og faglighed
  ·         At sikre kompetenceløft for den enkelte
  ·         At styrke effektivitet og udvikling i virksomheden

  Aftalen er nedfældet i et tilhørende protokollat om de lokale efteruddannelsesudvalg.
  Parterne forventer, at udvalgene er etableret inden sommerferien.
  Det er muligt for firmaer udover de 6 nævnte at etablere efteruddannelsesudvalg.

  Velfærdsordninger:
  Der er indgået aftale om en række velfærds- og sociale ordninger primært vedr. læge/tandlægebesøg, børns sygdom og hospitalsindlæggelse svarende til øvrige private arbejdsmarked.
  Flere bestemmelser findes allerede i den nuværende overenskomst.

  ·         Til de nuværende bestemmelser om frihed med løn 1 dag i f.m. børns sygdom er der indgået aftale om frihed med løn hvis den ansatte i løbet af arbejdsdagen må forlade arbejdet grundet opstået sygdom for barnet
  ·         Til de nuværende bestemmelser om frihed med løn op til 5 dage ved barnets hospitalsindlæggelse er der indgået supplerende bestemmelser om at frihed med løn også gælder ved ”åben indlæggelse”.
  ·         Til de nuværende bestemmelser om frihed med løn ved besøg hos læge og tandlæge er der indgået supplerende bestemmelser om at frihed med løn også gælder ved nødvendig ledsagelse af børn under 14 år.
  ·         Der kan afholdes 2 børneomsorgsdage pr. ferieår uden løn.
  ·         Der gives frihed med løn 1 dag ved begravelse i nærmeste familie – i lige linje op og lige linje ned.
  De nye bestemmelser vedr. velfærdsordninger er trådt i kraft pr. 1. maj 2017.

  Skiftende kontorsteder:
  Øget mulighed for flytning af ansatte mellem skiftende kontorsteder. Der er indgået en aftale om, at der mellem den enkelte ansatte og virksomheden kan træffes skriftlig aftale om skiftende kontorsteder.