Din vej hertil:

  Ansættelse

  Som landinspektør ansættes du enten efter overenskomst eller privat kontrakt.
  I begge tilfælde kan det være en god idé at kontakte foreningen inden du accepterer. Skriv en mail til IDAs medlemscenter mc@ida.dk, som håndterer spørgsmålene på foreningens vegne.
  Det er faktisk en medlemsforpligtigelse at kontakte foreningen efter lovens § 6, stk 3.
  Et medlem må ikke ansættes som landinspektør (hel- eller deltidsansættelse), offentlig eller privat, før foreningen har godkendt ansættelsesvilkårene.

  Overenskomst
  Overenskomstansættelse foregår hovedsagelig i det offentlige (stat, regioner, kommuner), hvor du omfattes af AC-overenskomsten med de offentlige arbejdsgivere. Overenskomsten fastlægger dine rettigheder og pligter i ansættelsesforholdet. Dvs. din arbejstid, ferieforhold, løn, pensionsopsparing i Danica Pension etc.
  Det kan være muligt at få forhandlet tillæg hjem allerede ved ansættelsessamtalerne. Her er det en rigtig god idé at have drøftet de faktiske vilkår og muligheder med IDAs medarbejdere.

  Ansættes du i et landinspektørfirma er du omfattet af overenskomsten mellem PLF (Praktiserende Landinspektørers Forening) og DdL. I Landinspektørforeningen varetages forhandlingerne af et forhandlingsudvalg nedsat af ALF. og PLF Overenskomsten fastlægger tilsvarende rettigheder og pligter, herunder løn, arbejdstid, ansættelsesforhold, deltagelse i Fagligt Møde og pensionsordning ved Danica Pension.
  Også her kan du trække på Ingeniørforeningens medarbejdere, bortset fra spørgsmål om pension og Fagligt Møde. Her skal du kontakte sekretariatet.

  Privat
  Ansættes du i private firmaer sker ansættelsen typisk efter kontrakt, som i en vis udstrækning svarer til de offentlige/private overenskomster. Forholdene kan være både bedre og ringere. Hér vil foreningen kraftigt anbefale, at du tager kontakt med Ingeniørforeningens medarbejdere og får gennemgået dit udkast til kontrakt inden du skriver under. I den udstrækning der er forhold, som ikke omfattes af kontrakten vil du være omfattet af funktionærlovgivningens almindelige regler.
  IDA har desuden indgået overenskomster og aftaler på en række private arbejdspaldser, hvor landinspektørerne også er omfattet. Se under 'Ansættelse'

  Pension
  Spørgsmål om pension besvares af sekretariatet 38 86 10 70 / ddl@ddl.org eller Danica Pension på 70 11 25 25 - sig, at du er landinspektør.

  Artiklerne
  Artiklerne er skrevet af medarbejderne i Ingeniørforeningen.
  Landinspektørforeningens medlemmer har gennem administrationsaftalen mellem Ingeniørforeningen og DdL adgang til artiklerne.
  Indholdet gælder i langt de fleste tilfælde også medlemmer af Landinspektørforeningen., men der kan være undtagelser, bl.a. vedr. pension, og indholdet dækker ikke nødvendigvis DdLs holdninger.

  Copyright og ansvar påhviler alene IDA.
  Sekretariatet har ikke ressourcer til at tjekke indholdet.