Din vej hertil:

  Flytning af statslige arbejdspladser - til de ansatte

  Sidst opdateret: Thursday, 26. November 2015 - 14:47 / Kim Ingemann C

  Regeringen fremlagde 1. oktober sin plan for udflytning af statslige arbejdspladser.

  Der gælder en række regler i lovgivning og overenskomst, hvis du er offentligt ansat, og arbejdspladsen flytter landsdel.
  Det kan du blandt andet læse om ved at SKRIVE følgende i din browser (kopier og indsæt).
  (Link, der henviser til IDAs side overskrives automatisk til at pege på www.landinspektøren.dk. Beklager, og vi kan ikke rette det.)

  http://ida.dk/content/aendring-af-ansaettelsesvilkaar

  http://ida.dk/raadgivning/ansaettelsesvilkaar/aendring-af-ansaettelsesvilkaar/faq-aendring-af-ansaettelsesvilkaar

  For det første er det vigtigt at understrege, at regeringen har ret til at beslutte placeringen af en styrelse i Danmark. Dette er ikke et forhandlingsspørgsmål. Hverken i Folketinget eller i et lokalt samarbejdsudvalg.
  For det andet så har du ret til at flytte med, når arbejdspladsen flytter.

  En geografisk flytning af arbejdspladsen kan være en væsentlig ændring af vilkår, hvis flytningen indebærer større ulemper. Denne vurdering er konkret og skal foretages for hver enkelt medarbejder. I vurderingen af ulempernes størrelse indgår øgede udgifter og tid til transport mellem hjem og arbejde, besvær i forhold til at bringe og hente børn til institutioner og andre sociale hensyn. Man kan ikke se isoleret på en eventuel forøgelse af den faktiske afstand uden at tage transportmulighederne i betragtning.

  Hvis der er tale om en væsentlig ændring af vilkår, så skal arbejdsgiver foretage individuel partshøring af de berørte medarbejdere, og de har krav på et varsel, som svarer til det individuelle opsigelsesvarsel efter funktionærloven, før man kan blive pålagt at møde på den nye adresse. Du kan regne dit varsel ud her: https://service.ida.dk/mit-ida/juridisk-raadgivning-og-karriere/fratraedelsesberegner/

  Ved partshøringen i forbindelse med en væsentlig stillingsændring fx i forbindelse med flytning af arbejdsplads, kan den berørte medarbejder takke nej og i stedet vælge at lade sig opsige til fratrædelse på det tidspunkt, hvor varslet udløber med de rettigheder, der i øvrigt følger. Men inden du træffer den beslutning, så anbefaler vi, at du rådfører dig med IDA’s sekretriat både om de juridiske og karrieremæssige spørgsmål.

  Såfremt man vælger at følge med arbejdspladsen, og det betyder, at man er nødt til at flytte familie og bohave, har man ret til flyttegodtgørelse. De vigtigste elementer i reglerne er følgende:

  • Befordringsudgifter ved flytning og besigtigelse
  • Bohavets flytning
  • Supplerende godtgørelse: Gifte 34.840 kr. Ugifte 20.480 kr.
  • Huslejetab og renteudgifter ved ufrivillig manglende afhændelse af bolig
  • Dobbelt husførelse
  • Handelsomkostning ved køb og eller salg af fast ejendom
  • Mulighed for forhøjet godtgørelse

   

  Man kan læse nærmere i cirkulæret om flyttegodtgørelse her: http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2006/20061127%20-%20Flyttegodtgoerelse.aspx

  Hvis du i øvrigt er berørt af udflytningerne, og har spørgsmål eller er i tvivl om noget, så kontakt IDA på 3318 4848 - sig du er landinspektør.