Din vej hertil:

  Løn

  Du skal have en rimelig løn for din arbejdsindsats.

  Er du offentligt ansat eller ansat i et landinspektørfirma følger din lønudvikling de aftalte skalaer og lønudviklinger. I forskellig udstrækning er der mulighed for at få forhandlet tillæg hjem.
  Vi anbefaler, at du trækker på Ingeniørforeningens medarbejdere i en eventuel forhandlingssituation.

  Som inspiration til din forhandling udarbejder foreningen årligt en lønstatistik baseret på medlemmernes indmeldinger. Se nedenfor. 

  En række af artiklerne er skrevet af medarbejderne i Ingeniørforeningen.
  Landinspektørforeningens medlemmer har gennem administrationsaftalen mellem Ingeniørforeningen og DdL adgang til artiklerne.
  Indholdet gælder i langt de fleste tilfælde også medlemmer af Landinspektørforeningen, men indholdet dækker ikke nødvendigvis DdLs holdninger.

  Copyright og ansvar påhviler alene Ingeniørforeningen.
  Sekretariatet har ikke ressourcer til at tjekke indholdet.