Din vej hertil:

  OK18 - ALF-ledelsens anbefaling ved Urafstemningen

  Sidst opdateret: Monday, 18. June 2018 - 10:03 / Kim Ingemann C

  URAFSTEMNING OM FORLIGENE  I PERIODEN mandag 14. maj kl. 12 – torsdag 24. maj kl. 12.

  Foreningen gennemføre urafstemning om forligene for de offentligt ansatte medlemmer.

  STEM JA TIL FORLIGENE

  ALF-ledelsen anbefaler foreningens offentligt ansatte medlemmer at stemme JA til det samlede resultat.
  Vi holdt ud og vi holdt sammen!
  Der er for foreningens offentligt ansatte opnået et rigtig godt resultat på såvel statens, kommunernes og regionernes område, som vi kan være tilfredse med, ikke mindst når man ser optakten forud for forhandlingerne. Særligt skal fremhæves en fornuftig sikring af reallønnen, afskaffelse af privatlønsværnet, sikring af den betalte spisepause samt øget fokus på kompetenceudvikling.
  ALF-ledelsen havde dog også gerne set, at der var forhandlet bedre procedurer omkring den lokale løndannelse og ny løn, men det var der ikke plads til i denne omgang.

  Jeg synes faktisk godt man kan sige, at vi fik en løsning for alle, og der kan sættes flueben ved alle fagbevægelsens hovedkrav. Der er ingen tvivl om, at solidariteten og sammenholdet har bragt os meget længere i forhold til at opnå gode aftaler for de ansatte landinspektører i både staten, regionerne og kommunerne. Og så er vi som andre organisationer også lettede over, at det ikke kom til konflikt

  Søren Bredal Henriksen
  Formand for ALF

  Hovedlementer i forligene

  ALLE

  • En 3-årig overenskomst – 1. april 2018 – 31. marts 2021
  • Den betalte spisepause er sikret.
  • Gamle reguleringsordning genindføres. Privatlønsværnet fjernes (betød at offentlige lønninger skulle stige mindre end lønninger på det private arbejdsmarked).
  • Forhøjelse af første løntrin
  • Ferieregler tilpasses ny ferielov

  Kommunerne

  • Generelle lønstigninger i, 6,1 % + 0,72 % som følge af forventet regulering efter reguleringsordningen
  • Udvidet sorgorlov
  • Pensionsindbetalingerne forhøjes fra 1. april 2019 (kan udbetales)

  Regionerne

  • Generelle lønstigninger i, 6,1 % + 0,71 % som følge af forventet regulering efter reguleringsordningen
  • Udvidet sorgorlov
  • Øgede muligheder for udbetaling af pensionsbidrag
  • Forbedring af aftale om fravær/orlov af familiemæssige årsager

  Staten

  • Generelle lønstigninger i, 6, 07 % + 0,47 % som følge af forventet regulering efter reguleringsordningen
  • Forhøjelse af ATP-satsen fra 1. april 2020
  • Statslig kompetenceindsats omfatter også AC’erne
  • Forbedring af vilkår ved geografisk flytning, bl.a. vedr. flyttegodtgørelse
  • Særligt afsnit om TR’er i staten (se ACs redegørelse, s. 10)
  • Forbedring af aftale om fravær/orlov af familiemæssige årsager
  • Ph.d.-stipendiaters pensionssats normaliseres øvrige AC’eres (indbetalings beregning forhøjes fra 85 % til 100 % af basislønnen)

  Mere information om forligene

  Vi har vi samlet information om OK18 på de kommunale, regionale og statslige områder med forligsteksterne og faktaark med hovedelementerne i forligene.
  Se Forligsteksterne og faktaark

  Praktisk - om afstemningen

  De offentligt ansatte medlemmer vil modtage mail med afstemningen.

  Afstemningen foregår som en anonym urafstemning blandt foreningens offentligt ansatte medlemmer.
  Urafstemningen fastlægger foreningens holdning til de enkelte forlig.
  Afstemning adminsitreres af uafhængigt firma, som leverer afstemningsresultaterne til foreningen.

  Offentliggørelse af resultater

  Resultaterne meddeles senest den 28. maj AC og offentliggøres den 4. juni til medlemmerne, samtidig med at AC meddeler sin stillingtagen til CFU og forhandlingsfællesskabet.
  6. juni Træffer Forhandlingsfælleskabet og CFU endelig stilling, hvorefter resultaterne meddeles til forligsmanden.

  Skulle der – mod forventning – blive NEJ til forligene, kan en konflikt tidligst træde i kraft den 11. juni.

  Yderligere information

  IDA afholder webinar for de statsansatte mandag den 14. maj
  Kl. 16 for de statsansatte  - med tilmelding på
  https://universe.ida.dk/arrangement/ok18-resultatet-paa-det-statslige-omraade-webinar-326552/

  Kl. 17 for de kommunalt og regionalt ansatte – med tilmelding på
  https://universe.ida.dk/arrangement/ok18-resultatet-paa-det-kommunale-og-regionale-omraade-webinar-326553/