Din vej hertil:

  OK18 - forlig og resultater

  Sidst opdateret: Monday, 14. May 2018 - 10:57 / Kim Ingemann C

  Overenskomstforhandlingerne resulterede i, at AC indgik aftaler med KL, danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen om, at der skal indgås overenskomster på områderne. Nedenfor er elementerne i forligene, protokollaterne og faktaark.

  AC bestyrelsens OK8-redegørelse

  AC har udarbejdet denne PDF iconOK18-redegørelse,
  Redegørelsen uddyber resultaterne på alle akademiske forhandlingsområder, herunder udmøntningen af de samlede stigninger på 8,1 % fordelt på løndele og puljer (s.4), samt uddyber forløbet fra oprindelige krav til resultaterne.

  Det kommunale område

  Absolutte hovedelementer:

  • Overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause
  • En samlet lønramme på 8,1 % med lønstigninger på 6,1 %
  • En sikkerhed for, at de offentlige lønninger ikke sagter agter ud ift. de private lønninger ved at fjerne privatlønsværnet

  Se  Hovedementerne i KL-forliget

  Se  Samlet protokol og bilag - KL-området

  Se  IDAs faktaark på KL-området

  Det regionale område

  Absolutte hovedelementer:

  • Overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause
  • En samlet lønramme på 8,1 % med lønstigninger på 6,1 %
  • En sikkerhed for, at de offentlige lønninger ikke sagter agter ud ift. de private lønninger ved at fjerne privatlønsværnet

  Se Hovedelementerne i det regionale forlig

  ​Se Samlet protokol og bilag - det regionale område

  Se  IDAs faktaark på det regionale område

  Staten

  Absolutte hovedelementer:

  • Overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause
  • En samlet lønramme på 8,1 % med lønstigninger på 6,1 %
  • En sikkerhed for, at de offentlige lønninger ikke sagter agter ud ift. de private lønninger ved at fjerne privatlønsværnet

  Se  Forliget incl. bilag

  Se  IDAs faktaark på det statslige område

  Se  IDA faktaark for forliget vedr. chefer i staten

  Præsentationer fra IDA

  IDA præsentation af det statslige forlig

  IDA præsentation de samlede kommunale/regionale forlig

  IDA præsentation - cheflønsforliget på statens område