Din vej hertil:

  Dato

  Tuesday, 4. September 2018 - 9:00 to 16:00

  Sted

  Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

  Samspil mellem Tinglysning og Matrikel efter juni 2018

  Den 1. juni 2018 træder ændringer i udstykningsloven, tinglysningsloven og andre love der vedrører ejendomsregistrering i kraft.

  Blandt ændringerne er en ny arbejdsgang mellem Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten, hvor Geodatastyrelsen først endeligt registrere en matrikulær sag, når Tinglysningsretten har oplyst, at tinglyste ret-tigheder ikke hindrer endelig registrering af den matrikulære forandring.
  Samtidigt overgår kompetencen i forhold til uskadelighedsattester og alle overdragelsesdokumenter til Tinglysningsretten.

  På kurset vil den nye proces, samt de nye regler vedrørende uskadelighedsattester og overdragelse uden skøde blive gennemgået.

  Undervisere:
  Brian Pedersen Veie, Sekretariatschef/juridisk chef i Tinglysningsretten
  Pia Åbo Østergaard, Funktionsleder for Ejendomsregistrering, Geodatastyrelsen

  Kursusafgift
  3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
  3.700 kr. + moms for øvrige deltagere


  Tilmeldingsfrist
  6. august 2018

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 7. august 2018 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 21. august 2018 betales 100 %

   

   

  Event id

  327700

  Coordinator

  Landinspektørforeningen, DdL
  August 6, 2018